Tjänster

Och lösningar

Lila Fredag Kommunikation producerar PR, kundcase och redaktionella texter och tillhörande grafiskt arbete. 

PR och Kommunikation

Jag hjälper kostnadseffektivt ditt företag eller din organisation att kommunicera professionellt – både externt och internt. I mig har du ett dynamiskt bollplank som hjälper dig att bena ut och kommunicera det som är viktigt. Pressreleaser, presskontakt, pressplaceringar, publiceringar på hemsidor och nyhetstjänster.

Content Marketing

Att producera vass Content Marketing innebär att du placerar en redaktionell text i marknadsföringssyfte. I stället för att hårdsälja en produkt eller tjänst, ger du i stället en inblick i kundupplevelsen. Jag har över 15 års erfarenhet av att skriva placerade artiklar som påverkar och berör.

Skriva kundcase & success stories

Få dina goda kundrelationer berättade och layoutade enligt era värden och grafiska profil. Vi har erfarenhet och affärsförståelse från en mängd branscher. Innan vi börjar med dina kundcase går vi igenom vilken funktion de ska fylla. Hur de ska användas, och vilken strategi vi bestämmer oss för. De färdiga kundcasen levereras layoutade och klara i din grafiska profil, eller enligt överenskommelse. Hjälp och mera information om att skriva kundcase.

Säljande webb- och broschyrtexter 

Har du en avancerad IT-lösning eller an annan komplex produkt? Du vill lyfta fram fördelarna på ett lättfattligt sätt och få fler påverkare och viktiga beslutsfattare att se fördelarna. Med vår långa erfarenhet av att förenkla och säljförtydliga får du en väl fungerande copy som passar den kommunikationskanal du valt.

Sälj- och informationsbrev, inbjudningar och annan direktinformation

Blir ditt budskap läst innan det hamnat i papperskorgen? Hur ska vi kommunicera prishöjningar och andra obekväma förändringar? Vi har mångårig erfarenhet av hur sälj- och informationsbudskap enklast och mest kostnadseffektivt når önskad effekt.

Säljpresentationer som säljer

När vi informerar och berättar om något vi själva tycker är bra visar vi oftast passion och intresse. Den bygger trovärdighet och är något vi även vill förmedla i grafik och berättarflöde. Hos oss får du hjälp med att förfina ditt budskap. Både i ditt personliga uttryck och vad dina åhörare ser dramaturgiskt i din power point.

Sälj- och marknadsrådgivning

E-nyhetsbrev? Vanligt brev? Sätta upp en blogg? Att använda sig av rätt kommunikation är en god början. Att välja rätt marknadskanaler och samarbetspartners en annan. Med Lila Fredag får du tillgång till både ett operativt bollplank och en erfaren sälj- och marknadskonsult.

Säljande relationer

Försäljning är relationsbyggande. Vinnarna inom försäljning är de som är bäst på att vårda och bygga sina kundrelationer. Med utgångspunkt från vetenskapen kring hur olika beteendestilar konsumerar kan ditt företag, genom att vara medvetna om vikten av anpassad kommunikation, skapa långsiktig lojalitet och bättre merförsäljning. Föreläsning och workshop. Hel eller halv dag.